ALAPÍTÓ OKIRAT

A "Repüléstudományi Közlemények" című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat alapító okirata.

1) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" alapítója a Nemzeti közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet (NKE KRI), illetve jogelődjei.

2) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja a "Repüléstudományi Közlemények" (ISSN 1417-0604) jogutódjaként lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik rövid időn belüli közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.

3) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" tudományos jellegű időszaki on-line kiadvány, amely évi három alkalommal jelenik meg.

4) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" független, a hadtudománnyal és a katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos tudományos közéleti irányvonalú lap.

5) Az on-line folyóirat vezető testülete a Szerkesztőbizottság.

6) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" on-line folyóirat működési feltételeiről a Szerkesztőbizottság gondoskodik.

7) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" az időszaki kiadvány céljával összhangban az alábbi rovatokkal működik: Repülőműszaki; Üzemeltetés, karbantartás; Légiközlekedés, légierő alkalmazás; Multidiszciplináris; Hallgatói; Repülésmeterológia; Pilótanélküli repülő-eszközök.

8) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

9) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" megjelentetése on-line formában csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően rugalmasan alakítható.

10) A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a NKE KRI gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek részére a lektori díj nem jár. A szerkesztőbizottság, a szerkesztőség tagjai és a webmester anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

11) Az on-line folyóirat részére az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ biztosít tárhelyet.

12) Az on-line folyóirat 3 évente CD-ROM-on kerül archiválásra. Az archivált CD-ROM-ok nyilvántartását és tárolását az NKE HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény könyvtára végzi. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

13) A "REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" c. on-line folyóirat impresszuma:

Kiadó: NKE KRI
Kiadásért felelős: a NKE KRI intézetigazgatója
Szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Óvári Gyula
Főszerkesztő: Dr. Békési Bertold
Szerkesztő és webmester: Dr. Szilvássy László
Szerkesztőség címe: 5008, Szolnok, Kilián út 1.
Levelezési cím: 5008 Szolnok, Pf.:1.
E-mail: RepTudKozl@uni-nke.hu
ISSN: HU ISSN 1789-770X