Szerzőink figyelmébe

A Repüléstudományi Közlemények on-line folyóratba, illetve a minden évben megrendezésre kerülő Repüléstudományi Konferencára a regisztrációt a lentebbi hivatkozásról megnyíló ŰRLAP segítségével lehet megtenni. A regisztrációhoz szükség van az elkészített, formai követelmények szerint megszerkesztett publikációra. Kérjük, hogy az űrlapot pontosan töltse ki!

Az űrlap végén található az "Adatok rögzítése és továbblépés a nyomtatási nézetre" gomb segítségével lehet a regisztrációt véglegesíteni és az űrlapot aláírható, végleges formában kinyomtatni. A gomb megnyomásával egyidőben a kitöltött űrlap elküldésre kerül mellékletként az ön (a szerző) és a szerkesztőség e-mail címére. Ennek köszönhetően később is lehetősége van kinyomtatni azt, illetve a szerksztőség értesítést kap, hogy regisztrálásra került egy új publikáció.

Regisztrációs űrlap (új ablakban nyílik meg) >>>


Szerzőink figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadványát:
Pont, pont, vesszőcske Az írásjelek használatának szabályai (pdf, 350 kiB) >>>


PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

A RTK on-line folyóirat lehetőséget biztosít magyar, angol és orosz nyelven max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben - a rovatoknál megnevezett témakörökben - tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.
A cikkeknek tartalmaznia kell:

Angol nyelvű publikációk esetében először van az angol nyelvű, majd ezt követi a magyar nyelvű cím és rezümé. Orosz nyelven megírt publikációk esetében orosz, angol és magyar nyelvű cím és rezümé a sorrend. A publikáció beküldése elektronikus formában a regisztrációs űrlapon, MS Word 2007-2013 formátumban (*.docx) lehetséges.

Amely cikk a fenti feltételeknek nem felel meg, nem kerül megjelentetésre!

A cikkek leadási határideje: folyamatos (kivétel a konferencia)(megjelenés háromszor egy évben: február, április (konferencia különszám), október)

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

Az idegen nyelvű cikkek esetében két egymástól független személy végzi el a lektorálást. Mindkettőjük véleménye szükséges a publikáció megjelenéséhez.

A megjelent publikációk "html" és/vagy "pdf" formátumban folyamatosan elérhetők on-line formában. Az on-line archívumban továbbra is megtalálhatók az addig megjelent cikkek dátum, szerző, cím szerinti rendszerezésben. Az on-line folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

SZERZŐI ÉS LEKTORI DÍJAK
A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a kiadó gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői lemondanak a szerző díjakról, és hozzájárulnak a cikkeik archívumban való megőrzéséhez. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek lemondanak a lektori díjról, számukra anyagi ellenszolgáltatás nem jár.