phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

Ismét Repüléstudományi Konferencia Szolnokon

2014.04.10

Szerző: Dr. Szilvássy lászló alezredes

Tizenhetedik alkalommal rendezett tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Katonai Repülő Tanszéke. Az április 10-én, csütörtökön, Szolnokon megtartott rendezvényre több mint 130 résztvevő érkezett. A tanácskozást Dr. Palik Mátyás alezredes, tanszékvezető nyitotta meg. A plenáris ülésen öt előadás hangzott el, ahol elsőként Balogh Péter ezredestől tudhattak meg érdekes információkat a részvevők a NATO 2011-es Operation Unified Protector elnevezésű líbiai hadműveletéről, melyben a szerző a Líbia elleni nemzetközi összefogással végrehajtott hadművelet részleteibe avatta be a hallgatóságot. Ez után Dudás Levente, fiatalos lendületű beszámolója következett az első világűrbe juttatott magyar szatellitről, ismertebb nevén a MASAT-1-ről, melyben a szerző röviden ismertette a MASAT-1 életciklusát, majd az előadás második felében a távolságból és a Föld körüli pálya sajátosságaiból adódó kommunikációs problémák nehézségeit és annak megoldását mutatta be. Kovacsis Tamás, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Budapest Légiforgalmi Irányító Központ osztályvezetője, a cég legújabb – európai mércével mérve is magas színvonalú – fejlesztéseiről számolt be a következőkben. többekközött a hallgatóság betekintést nyerhetett az európai légtér légiforgalmi irányításának összehangolásáról, az abból fakadó nehézségekről és a további elképzelésekről. Sorrendben a negyedik előadó, Szabó József professzor úr volt, aki az ember és a világűr viszonyát elemezte, melyben részletesen elemezte a világűr katonai alkalmazásának lehetőségei, jogi hátterét és a gyakorlati megvalósítását. A plenáris ülés befejező előadása ugyancsak érdekes újdonságról számolt be, melyet Szilágyi Dénes a Nyíregyházi Főiskola repülőmérnök-képzés újraindításáról szóló elképzeléseiről tartott, amiből a hallgatóság megismerhette a polgári légiközlekedés hajózó és repülőműszaki személyzet képzésének és utánpótlásának jelenlegi helyzetét és a jövőbeni elképzeléseket.

A plenáris ülés után a résztvevők 8 szakmai szekcióban folytatták a tanácskozást. A Repülésbiztonsági, UAV (pilóta nélküli repülőeszközök), Repülőműszaki, kettő Légierő alkalmazás, kettő Multidiszciplináris és egy Rádióelektronikai szekcióban összesen, több mint 40 előadás hangzott el. A munkaszekciók mellett, a Poszter szekcióban hét tudományos cikk rövidített változatát mutatták be a résztvevőknek.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy volt az érdeklődés a konferencia iránt, amit a regisztrált, nagyszámú előadás is jól tükrözött. A rendezvényen a kutatók megismerhették egymás tudományos eredményeit, és megvitatták az egyes szakterületek közötti lehetséges kapcsolódási pontokat, amelyek a kutatásaik egy későbbi fázisában a további együttműködés alapjául szolgálhatnak.

A résztvevők egy jó hangulatú, informatív konferencián vehettek részt, melyet a jövő évben, reményeink szerint a XVIII. Repüléstudományi Konferencia próbálja felülmúlni!

Fotó: dr. Szilvássy László alezredes