phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

65 éves a szolnoki repülőtisztképzés

2014.10.03

Szerző: Dr. Szilvássy lászló alezredes

Ünnepi megemlékezést rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Katonai Repülő Tanszéke. Az október 3-án, pénteken, Szolnokon megtartott rendezvényre több mint 230 résztvevő érkezett. A rendezvényre meghívást kaptak mindazok, akik valamikor az intézményben és a jogelőd szervezeteiben dolgoztak, valamint a helyőrségben települt alakulatok és a város vezetői.

Dr. Palik Mátyás tanszékvezető ünnepi megemlékezésében köszöntötte a megjelent volt és jelenlegi kollégákat. Visszaemlékezett, hogy ő, mint a Kilián volt hallgatója mit kapott volt tanáraitól, az intézménytől. Kiemelte, hogy itt nem csak oktatás folyik, hanem nevelés is. A katonai életre való nevelés, a szakma szeretetére történő nevelés, emberségre és kitartó munkára történő nevelés. Ez így volt régen is és így van mai is. Mindez nagymértékben meghatározza az intézményben folyó munka hangulatát és az oktatók, tanárok kapcsolatát a hallgatókkal. Visszaemlékezése végén fátyolos szemmel nézet végig a sorokon és köszönte meg a régi kollégák – a volt tanárainak –, hogy eljöttek a rendezvényre.

A tanszékvezető megemlékezése után Kutasi Mónika hadnagy, idén végzett volt hallgatónk verssel köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Boldizsár Gábor ezredes a kar dékánja méltatta repülőtisztképzés elmúlt 65 évét. Visszaemlékezet, hogy fiatal tisztként Szolnokon kezdte pályafutását és az itt töltött évek alatt mit kapott a repülősöktől, hogy milyen szakmai hozzáértéssel jutatták el őket, felderítőket a célkörzetbe és hozták haza, feladatuk végrehajtása után. Megköszönte mindazoknak a volt és jelenlegi kollégáknak a munkáját, akik a szakma szeretetét és az odaadást az oktatás során a hallgatóknak átadták és átadják.

A következő köszöntő és emlékező Szalay Ferenc Szolnok megyei jogú város polgármestere volt. Ő is méltatta a város és a honvédség kapcsolatát, hozzátette, hogy a város története szorosan összefonódik a katonai repüléssel. Elismerően szólt az oktatási intézményünknek a városban, és a megyében betöltött szerepéről. Személyes élményeit is felidézte, hogy a város vezetésében évek óta betöltött feladatai során, hogyan szerzett felejthetetlen emlékeket, élményeket a honvédséggel kapcsolatban. Méltatta a katonák árvízi védekezések során betöltött szerepét. Elismerően szolt a katonák és benne hallgatóink szerepvállalásáról a város rendezvényein. Megköszönte mindazok munkáját, akik ezt lehetővé tették és lehetővé teszik.

A köszöntők és emlékezők sorát Dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök-helyettese zárta. Méltatta az intézményben folyó munkát, elismerően beszélt az itt kapott tudásról, melyben ő is részesült. Az előtte szólókkal egyetemben megállapította, hogy az itt folyó munka, oktatás nélkül hazánkban nem lehette volna, és nem lehetne katonai repülés.

A megemlékezések után a Légierő Zenekar Szolnok rövid ünnepi koncertje következett, mely a zenekarra jellemző jó hangulatú kis koncert volt.

Az ünnepi megemlékezés után a megjelentek az étkezdében egy állófogadás keretében kötetlen körülmények között folytathatták a beszélgetést, a visszaemlékezést. Az állófogadás után a régi kollégák meglátogatták a tanszék jelenlegi épületeit és még barátságos beszélgetést folytattak a jelenlegi kollégákkal.

Az idősebb „Kiliánosok” csillogó szemmel és nagy örömmel jöttek el és találkoztak a volt kollégákkal és tájékozódtak az intézmény jelenlegi helyzetéről.

65 éves a repülőtisztképzés 65 éves a repülőtisztképzés
Fotó: dr. Szilvássy László alezredes