phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

Egy mérnök - professzor életútja

2017.02.09

Szerző: dr. Palik Mátyás alez. és Törőcsik Tímea

Dr. Pohl Árpád ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 2017. február 2-án Zrínyi Emlékgyűrűt adományozott Prof. Dr. Makkay Imre ny. ezredes egyetemi tanár részére, aki e megtisztelő címet kimagasló oktatói és tudományos kutatói munkásságáért, valamint a Kar és jogelődje jó hírének kialakításában, fenntartásában, a tudományos és közéleti szférában végzett tevékenysége elismeréséül kapta.

Interjú Makkay Imre

Professzor Úr a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán végzett 1967-1971 között, ahol Rádiólokátor szaktechnikus tiszti végzettséget szerzett. 1978-ig az MN 2134 Rádiótechnikai századnál, Boldogon rádiólokátor javító technikus, majd századparancsnok technikai helyettes beosztást látott el. 1978-1982 között a Kijevi Rádiótechnikai Mérnöki Főiskolán elektronikai harc szakon szerzett mérnöki diplomát. Magyarországra visszatérve az MH Rádióelektronikai Ellenőrző Központ Elektronikai labor vezetőjeként K+F irányítással kapcsolatos feladatokat látott el két évig. 1984-1987 között külföldi tudományos továbbképzésen vett részt, melynek eredményeképpen CSc tudományos fokozatott szerzett korábbi tanulmányai helyszínén, Kijevben.

Ezt követően számos beosztást látott el. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen vezette az Elektronikai Hadviselés Tanszéket, ahol egyetemi oktatóként volt adjunktus, docens, egyetemi tanár. Két évig a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Rt-nél EU pályázati projektmenedzser, majd a HIAERO Kft-nél Kutatás-fejlesztési igazgató. Nyugállományba helyezése után is oktatott egyetemi tanárként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Üzemeltető Intézet Katonai Repülő és Légvédelmi Tanszékén (ma Katonai Repülő Intézet). Villamos végzettsége mellett a gépészet és a repülés terén szerezett ismereteket és alkalmazói készségeket. Jártas a számítógépek felhasználói programjain túl a mikrokontrollerek, robotok, saját fejlesztésű elektronikai egységek programozásában.

Ezredes Úr több mint 25 év felsőoktatási tevékenységével részese, kidolgozója és irányítója volt a hazai Elektronikai hadviselés teljes tantárgyi struktúrája újraépítésének. A műszaki tartalom mellett az alkalmazási elvek átdolgozásával és az új, eddig nem oktatott tantárgyak bevezetésével a tanszék erőteljes kutató, tantárgy-fejlesztő tevékenységet hajtotta végre. Az UAVNET –ben (a pilótanélküli repülőgépek civil alkalmazásának feltételeit kutató nemzetközi szervezet) a ZMNE képviseletét vezette. A robotrepülőgépek kutatása, fejlesztése során szerzett tapasztalatait, kísérleti eredményeit az oktatott tantárgyakba folyamatosan beépíti. Ezen területek egyik legmagasabban elismert és ma is aktív szaktekintélye.

Tudományos munkásságának és közéleti aktivitásának bizonyítéka, hogy számos szervezet – többek között MHTT Elektronikai Informatikai és Robotikai Szakosztály, Aviation (Litvánia) , AARMS folyóiratok szerkesztőbizottság, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, Magyar Professzorok Világtanácsa, NKTH szakértő, MTA DAB JNSZ Repüléstudományi Munkabizottság, Amatőr Repülőgépépítők Egyesülete, Honvéd Sportrepülő Egyesület – tagja. Ezekben a szervezetekben ma is nagy felelősséggel fáradozik az egyetem és a kar jó hírnevének ápolása, tovább emelése érdekében.

Tudományos kutatásainak meghatározó területe a Magyar Honvédség technikai korszerűsítésére irányul, azon belül a Pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos kutatásokban, fejlesztésekben csúcsosodik ki. A HM ez irányú tevékenységében a kezdetektől részt vesz, tanulmányokkal, felkért szakértői munkássággal, doktoranduszok témavezetésével. Számos PhD, habilitációs bizottság elnöke, titkára, tagja, hivatalos bírálója.

Oktatói és vezetői munkásságának eredményeként a honvédség számos kiváló katonát kapott, melyek közül többen magasabb vezetői beosztásokba is kerültek. Hallgatói, munkatársai a legnagyobb elismeréssel adóznak tudásának, jó értelembe vett kutatási megszállottságának.

Makkay professzor úr, vezetőként és kutatóként részt vett több kiemelkedő pályázatban. Jelenleg is aktívan tevékenykedik a Katonai Repülő Intézet által elnyert GINOP pályázatban.

Az elismeréshez kapcsolódóan megkérdeztük Professzor urat ...

Interjú Makkay Imre Interjú Makkay Imre Interjú Makkay Imre

Fotó Szilágyi Dénes és Makkay Imre archiv