A kezdetek

A Repülésmeteorológiai Laboratórium kialakításának ötlete 2009 márciusában, a Repülésirányító és Repülő-hajózó tanszéken (Szolnok) született meg. A gondolatot a tanszéken folyó repülésmeteorológiai oktatás és kutatás magasabb szinten történő megvalósításának igénye hívta életre. Megvizsgálva a helyi műszaki, anyagi lehetőségeket, kidolgoztuk a tervezett fejlesztés lépéseit, majd belefogtunk a kiszemelt helyiség kialakításába, átalakításába, melyhez szükséges anyagi fedezetet a tanszék saját forrásból teremtette meg. A laboratórium kialakításának oroszlánrészét Dr. Palik Mátyás alezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Bottyán Zsolt százados, egyetemi docens és Fekete Csaba százados szakoktató végezte.

Az eszközök telepítése
Első lépésben az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ.) HAWK munkaállomásának telepítése történt meg a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának (MH. GEOSZ.) segítségével. A számítógép a 86. Szolnok Helikopterbázis meteorológiai csoportjánál üzemelő munkaállomáshoz csatlakozik és LINUX operációs rendszer alatt üzemel.
A következő installált munkaállomás a katonai meteorológiai információs hálózathoz csatlakozik és a Meteorológiai Információs Terminál (MIT) megjelenítését és a katonai meteorológiai adatbázis elérését teszi lehetővé. Ezek mellett kommunikációs feladatot is ellát.
2010 februárjában valósult meg az EUMETCast meteorológiai műholdvevő berendezés szerelése és installálása, melynek működtetését a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) 3 évre érvényes licensze teszi lehetővé egyetemünk számára. Kisebb hardver probléma miatt az első műholdképek vételére csak március elejétől nyílt lehetőségünk.
A műholdas rendszerrel párhuzamosan egy nagy teljesítményű munkaállomásra történt meg a WRF mezo-léptékű numerikus előrejelzési modell telepítése, az ELTE Meteorológia Tanszék munkatársainak segítségével.
2010. augusztusában, az akkor még Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és az Időkép Kft együttműködési megállapodást írt alá, közös kutatás-fejlesztési programok indításáról, melynek keretén belül, a cég egy Boltek gyártmányú villámdetektort adott használatba a Repülésmeteorológiai Laboratóriumnak, melyet szeptember hónapban üzembe is helyeztünk. Az Időkép villám-detekciós hálózata ezáltal – folyamatosan bővülve –,  pontosabban képes a zivataros időszakok elektromos kisüléseinek helyét meghatározni. A kapott pozíciókat térképes formában megjelenítik és rendelkezésünkre bocsátják.
Az előző év (2010.) végén – saját forrásból – a Repülésirányító és Repülő-hajózó tanszék megvásárolt egy WS 2350 típusú automata meteorológiai állomást, melynek installálására 2011 év január-február hónapban került sor. Az állomás által mért adatokat az intézeti honlapon publikáljuk és eljuttatjuk az Időkép Kft meteorológiai rendszerébe is. Emellett természetesen az adatokat helyben is gyűjtjük.
A fentebb említett együttműködés keretében 2011. április 1-én telepítésre került egy kísérleti meteorológiai radar, mely megkezdte a teszt üzemmódban történő működését! Ennek segítségével a zivataros időszak veszélyes konvektív jelenségeinek nyomon követésére nagy időbeli és térbeli felbontással is módunk nyílik a Repülésmeteorológiai Laboratóriumból! Tervezzük további radarok adataiból történő kompozit képek és speciális metszetek előállítását is.
A Repülésmeteorológiai Laboratórium kialakításának rövid kronológiája:

Az Repülésmeteorológiai Laboratórium eszközeinek rövid ismertetése
HAWK munkaállomás
Az OMSZ. által fejlesztett LINUX alapú, alapvetően a vizualizációt támogató rendszer, mely a különböző típusú meteorológiai produktumokat jeleníti meg térben és időben. A MH és az OMSZ közötti megállapodás keretében többféle numerikus előrejelzési modell outputjait, országos kompozit radarképet, különböző műholdas produktumokat, aerológiai valamint felszíni mérési és észlelési adatokat érhetünk el segítségével.


A HAWK rendszer alkalmazói felülete

Katonai meteorológiai információs rendszer
A MH. GEOSZ által fejlesztett és működtetett információs rendszerben jelennek meg az aktuális és a korábbi mérési adatok táviratok formájában (TEMP, SYNOP, METAR, SPECI, TAF stb.). Ezek elérhetősége mellett a repülőtereken mért és észlelt adatok is ennek a rendszernek a segítségével jutnak el a globális adatbázisokhoz.


A Meteorológiai Információs Terminál (MIT) megjelenése a katonai meteorológiai rendszerben

EUMETCast meteorológiai műholdvevő berendezés
Elsősorban az európai operatív meteorológiai műholdak (Második Generációs METEOSAT (MSG), poláris európai műhold (MetOp-A)) által mért adatok vételére szolgáló antenna, digitális műholdvevő és számítógép kombinációja alkotja az EUMETCast berendezést (http://www.eumetsat.int/Home/Main/What_We_Do/EUMETCast/System_Description/index.htm). A televíziós műsorszórást is megvalósító EUROBIRD-9A távközlési műholdról érkező adatokból dekódolás után a számítógép rendszerezi és jeleníti meg a különböző csatornákon (hullámsávokon) készült képeket. További lehetőség van ún. RGB kompozit képek előállítására, melyek segítségével különböző folyamatok és jelenségek (pl. zivatarok, nappali és éjszakai ködök stb.) megfigyelésére, nyomon követésére van módunk.


Az EUMETCast meteorológiai műsorszórási rendszerben vett adatok és ezek feldolgozására használt szoftver felülete

WRF mezo-léptékű numerikus modellt futtató munkaállomás
A nagy időbeli és térbeli felbontású számszerű előrejelzések készítéséhez az Egyesült Államokban kifejlesztett és szabadon hozzáférhető, Weather Research & Forecasting (WRF, http://www.wrf-model.org/index.php) modellt futtató, 4 magos INTEL CPU-val ellátott számítógép. A WRF modell egy nem-hidrosztatikus, rendkívül jól paraméterezhető és korszerű adatasszimilációs technikával konstruált komplexum. A modell alkalmazásával előrejelzések készítésére és időjárási szituációk rekonstruálására nyílik lehetőség. A munkaállomás internetes kapcsolattal is rendelkezik.


A WRF modellt futtató munkaállomás képernyőképe kész modell-produktumokkal

 

KODEN kísérleti meteorológiai radar


A NKE Repülésmeteorológiai Laboratóriumának tetején installált kísérleti radar

Az intenzív légköri konvekció által létrehozott tornyos gomoly (TCu) és zivatarfelhőzet (Cb) valamint squall-line, szupercella és MCC megfigyelésére alkalmas radarberendezés akár egy perces időfelbontással készülő képei segítenek ezen jelenségek kialakulásának, fejlődésének tanulmányozásában és a nyomon követésükben egyaránt. A radar mérések eredményeit az Időkép kft szerverén dolgozzuk fel, de természetesen minden produktum a Repülésmeteorológiai Laboratóriumban is „real time” hozzáférhető, kizárólag oktatási és kutatási célra.

A NKE Repülésmeteorológiai Laboratóriumhoz kapcsolódó tevékenységek
Oktatási tevékenység
A Repülésmeteorológiai Laboratórium bázisán a MH meteorológus, meteorológiai asszisztens és észlelő állományának képzésére illetve továbbképzésére egyaránt lehetőség van.  Az oktatásban részt vevők minden olyan alapvető meteorológiai produktummal megismerkedhetnek, amelyek az operatív munkában rendelkezésre állnak és ugyanabban a környezetben dolgozhatnak a képzés során, mint munkahelyükön!
A NKE Had- és Biztonságtechnikai Mérnök BsC, Légiközlekedési szakirányon tanuló hallgatók részére a Repülésmeteorológia tantárgy oktatásához és a meteorológia tárgyú szakdolgozatok készítéséhez is jelentősen hozzájárul a Laboratórium eszközállománya.
A repülő-hajózó képzésben (NATO-NFTC) történő Repülésmeteorológia oktatását is részben a Laboratórium bázisán végezzük a MH. ÖHP. RFO –val együttműködésben.
Más egyetemeken tanuló hallgatók (DE földtudományi BsC, meteorológus szakirány, ELTE földtudományi BsC, meteorológus szakirány, ELTE meteorológus MsC) is végeznek szakdolgozat/diplomamunka készítéséhez szükséges adatgyűjtést, elemzést, kutatást valamint gyakorlatokat hajtanak végre.

Kutatási tevékenység
A WRF modell alkalmazásával finom felbontású meteorológiai mezők előállítása történik egyrészt a MH. ÖHP. RFO repülőgép-szimulátorához, másrészt repülőeszközök baleseti kivizsgálásához nyújtunk segítséget ezzel a lehetőséggel. Ezzel párhuzamosan konkrét – a valóságban előfordult – meteorológiai szituációk adatbankba szervezését is megkezdtük, hogy a szimulátoros kiképzésben részt vevők számára valós meteorológiai helyzeteket tudjunk előállítani.
A repülésben igen fontos látástávolság és jegesedés előrejelzésének további finomítása illetve új technikák kidolgozása (klimatológiai adatok információinak bevonása a prognosztikai folyamatba, analóg meteorológiai helyzetek keresése) is folyamatban van, melynek célja a MH operatív előrejelző szolgálatai részére történő alkalmazások fejlesztése.
Speciális, kimondottan a repülésmeteorológiai (nowcasting) előrejelzésben jól használható RGB kompozit műholdképek fejlesztésén is dolgozunk.

A Repülésmeteorológiai Laboratóriumhoz köthető szakdolgozatok és diplomamunkák:

A NKE Repülésmeteorológiai Laboratórium szakmai munkájában részt vevő személyek
A laboratórium vezetője:

A kutatásban-fejlesztésben jelenleg is segítik a laboratórium munkáját: