A Tanszék neve:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Katonai Üzemeltető Intézet
Katonai Repülő Tanszék
(NKE HHK KÜI KRT)

A Tanszék rendeltetése:

A Tanszék repülő szakember képzést és továbbképzést folytató oktatási-kutatási egység.

A Tanszék feladata:

A Magyar Honvédség Légierő haderőnem számára repülő-műszaki- és repülésirányító szaktisztek alapképzése (BSc) a Had- és Biztonságtechnikai szakon, valamint alap és mesterképzése (MSc) Katonai Üzemeltetés szakon;
Részvétel az Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi és Katonai Műszaki doktori iskoláinak képzésében;
A Légierő haderőnem hivatásos és szerződéses főtiszti-, tiszti-, zászlósi-, tiszthelyettesi- és tisztesi állománya részére szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése és az oktatás végzése;
Az oktatási tananyagok és az infrastrukturális háttér fejlesztése;
A Tanszék feladatainak megvalósításában együttműködik a NKE karaival, intézeteivel, tanszékeivel és gazdasági szervezeteivel, a Magyar Honvédség szervezeteivel, alakulataival, belföldi és külföldi felsőoktatási-, kutató, fejlesztő intézményekkel.


A Tanszék szervezeti felépítése

szervezet