Vissza a Szervezeti felépítés oldalra >>>

Fedélzeti Rendszerek szakcsoport

A szakcsoport oktatási feladata az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai üzemeltető Intézet, Katonai Repülő Tanszék szervezeti egységén belül, annak személyi állományával és az ott elhelyezett infrastruktúra felhasználásával, felső- és középfokú végzettségű repülő szakemberek magas szinten történő alap-, tovább- és átképzése az alábbi oktatási rendszerekben:

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező repülő-műszaki mérnöktisztek felsőfokú szakmai alapképzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek a korszerű repülőeszközök fedélzeti rendszereinek üzemben tartásának megszervezésére, irányítására. A légi- és földi üzemben tartással kapcsolatos műszaki problémák felismerése, analizálása, azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes döntések meghozatala, illetve a fedélzeti rendszerek üzemképességének helyreállítása békében és repülő-harctevékenység időszakában egyaránt. Az üzemeltetés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatok technologizálása, és az ehhez szükséges munkavégzési folyamatok megszervezése és ellenőrzése.
A tudományos életben a szakcsoport oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, különösen a repülés műszaki biztosítására és biztonságára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság. Az szakcsoport oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit, melynek egyik fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények. A szakcsoportban dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók OTDK-ra történő sikeres felkészítésében, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzésében egyaránt.
A szakcsoport tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

Munkatársak:

Dr. Békési Bertold alezredes
Önéletrajz >>> egyetemi docens
Publikációk>>> 2/82 épület 105 iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel HM: 02-43-79-91
  bekesi.bertold@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr. Szilvássy László alezredes
Önéletrajz >>> szakcsoportvezető, egyetemi docens
Publikációk>>> 2/82 épület 101 iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel HM: 02-43-77-91
Saját weblap >>> szilvassy.laszlo@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Prof. Dr. Makkay Imre ny. ezredes
Önéletrajz >>> óraadó, egyetemi tanár
Publikációk>>> 2/82 épület 204 iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel HM: 02-43-79-30
  makkay.imre@uni-nke.hu, drmi48@t-online.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr. Ludányi Lajos ny. alezredes
Önéletrajz >>> óraadó, főiskolai tanár
Publikációk>>> 2/82 épület 010 iroda
  Tel HM: 02-43-79-73
  ludanyi.lajos@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Papp István főhadnagy
önéletrajz >>> tanársegéd
Publikációk>>> 2/82 épület 304 iroda
  Tel HM: 02-43-79-24
  pappi@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr. Szegedi Péter alezredes
Önéletrajz >>> egyetemi docens
Publikációk>>> 2/82 épület 105 iroda
  Tel HM: 02-43-79-90
  szegedi.peter@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Elérhetőség telefonközponton keresztül: 56-505-100 vagy 30-344-08-40, majd a mellék száma (a HM telefonszám utolsó négy számjegye).
Vissza a Szervezeti felépítés oldalra >>>