Vissza a Szervezeti felépítés oldalra >>>

Repülésirányító és Repülő-hajózó szakcsoport

A szakcsoport oktatási feladata az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet, Katonai Repülő Tanszék szervezeti egységen belül, annak személyi állományával és az ott elhelyezett infrastruktúra felhasználásával, felső- és középfokú végzettségű repülő szakemberek magas szinten történő alap-, tovább- és átképzése az alábbi oktatási rendszerekben:

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező repülésirányító és repülő-hajózó mérnöktisztek felsőfokú szakmai alapképzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek a repülések nemzeti, nemzetközi és szövetségesi (polgári és katonai) eljárások szerinti irányítására és biztosítására, a híradó, az informatikai, a vezetési és irányítási eszközök és berendezések megbízható kezelésére. Mindemellett biztosítani tudják a rendszeresített légijárművek hatékony, légi és földi üzemeltetését, kiképzési és speciális repülési feladatok végrehajtását, illetve képesek a repülések végrehajtásával kapcsolatos egyéb tevékenységek megszervezésére, vezetésére is. A tudományos életben a szakcsoport oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, különösen a repülésbiztonság humán aspektusára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság. Az szakcsoport oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit, melynek egyik fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények. A szakcsoportban dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók OTDK-ra történő sikeres felkészítésében, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzésében egyaránt.
A szakcsoport tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

Munkatársak:

Dr. Palik Mátyás alezredes
Önéletrajz >>> tanszékvezető, egyetemi docens
Publikációk >>> 2/120 épület földszint
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel: HM 02-43-79-00, 06-56-512-538 Fax HM 02-43-79-79
  palik.matyas@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr. Bottyán Zsolt százados
Önéletrajz >>> szakcsoportvezető, egyetemi docens
Publikációk >>> 2/82 épület 015/A iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel: HM 02-43-79-62
  bottyan.zsolt@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr.Dunai Pál alezredes
Önéletrajz >>> egyetemi docens
Publikációk >>> 2/120 épület 210 iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel: HM 02-43-79-02
  dunai.pal@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Sápi Lajos Zoltán alezredes
Önéletrajz >>> tanársegéd
Publikációk >>> 2/82 épület 017/B iroda
  Tel HM: 02-43-79-84
  sapi.lajos@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Vas Tímea őrnagy
Önéletrajz >>> kiemelt gyakorlati oktató
Publikációk >>> 2/82 épület 016 iroda
  Tel HM: 02-43-77-90
  vas.timea@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Fekete Csaba százados
Önéletrajz >>> gyakorlati oktató
Publikációk >>> 2/82 épület 018/A iroda
  Tel HM: 02-43-79-15
  fekete.csab@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Gajdos Máté hadnagy
Önéletrajz >>> gyakorlati oktató
2/82 épület 015/A iroda
  Tel HM: 02-43-79-72
  gajdos.mate@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Gajdács-Balogh ilona közalkalmazott
  előadó
önéletrajz >>> 120 épület földszint
  Tel HM: 02-43-79-01
  gajdacs-balog.ilona@uni-nke.hu

Elérhetőség telefonközponton keresztül: 56-505-100 vagy 30-344-08-40, majd a mellék száma (a HM telefonszám utolsó négy számjegye).
Vissza a Szervezeti felépítés oldalra >>>