Vissza a Szervezeti felépítés oldalra >>>

Repülő Sárkány-hajtómű szakcsoport

A szakcsoport oktatási feladata az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai üzemeltető Intézet, Katonai Repülő Tanszék szervezeti egységen belül, annak személyi állományával és az ott elhelyezett infrastruktúra felhasználásával, felső- és középfokú végzettségű repülő szakemberek magas szinten történő alap-, tovább- és átképzése az alábbi oktatási rendszerekben:

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező mérnöktisztek felsőfokú szakmai alapképzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek a repülőgépek (helikopterek) gépészeti rendszerei üzemben tartásának megszervezése, irányítása. A légi- és földi üzemben tartással kapcsolatos műszaki problémák felismerése, analizálása, azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes döntések meghozatala, illetve a gépészeti rendszerek üzemképességének helyreállítása békében és repülő-harctevékenység időszakában egyaránt. Az üzemeltetés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatok technologizálása, és az ehhez szükséges munkavégzési folyamatok megszervezése és ellenőrzése.
A tudományos életben a szakcsoport oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, a repülésbiztonság műszaki és humán aspektusaira. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság. Az szakcsoport oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit, melynek egyik fontos terepe az Tanszék jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények. A szakcsoportban dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók OTDK-ra történő sikeres felkészítésében, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzésében egyaránt
A szakcsoport tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

Munkatársak:

Dr. Kavas László alezredes
önéletrajz >>> szakcsoportvezető, egyetemi docens
Publikációk>>> 2/72 épület 02 iroda
datlap a doktori.hu-n >>> Tel HM: 02-43-97-39, 02-43-79-74
  kavas.laszlo@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Prof. Dr. Óvári Gyula ny. ezredes
önéletrajz >>> egyetemi tanár
Publikációk>>> 2/72 épület 05 iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel HM: 02-43-79-39
  ovari.gyula@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr. Békési László ny. ezredes
önéletrajz >>> főiskolai tanár
Publikációk>>> 2/72 épület 03 iroda
Adatlap a doktori.hu-n >>> Tel HM: 02-43-79-50
  bekesi.laszlo@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Tóth József alezredes
Önéletrajz >>> főiskolai docens
Publikációk>>> 2/72 épület 06 iroda
  Tel HM: 02-43-77-30
  toth.jozsef@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Dr. Varga Béla alezredes
Önéletrajz >>> főiskolai docens
Publikációk>>> 2/72 épület 14 iroda
  Tel HM: 02-43-79-93
  varga.bela@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Rozovicsné Fehér Krisztina ka.
Önéletrajz >>> mérnöktanár
Publikációk>>> 2/72 épület 13 iroda
  Tel HM: 02-43-79-40
  rozovicsne.feher.krisztina@uni-nke.hu
  Fogadó idő: előre egyeztetett időpontban.

Joó Béla ka.
  technikus, főmunkatárs
  2/82 studió
  Tel HM: 02-43-79-77

Elérhetőség telefonközponton keresztül: 56-505-100 vagy 30-344-08-40, majd a mellék száma (a HM telefonszám utolsó négy számjegye).
Vissza a Szervezeti felépítés oldalra >>>