1. A kezdetek
3. Az ötvenes évek
4. Felszámolás és megújulás: a hatvanas évek első fele
5. Az átszervezések évei: 1967-1972
6. Az anyagi-technikai feltételek javulása: hetvenes évek
7. A nyolcvanas évektől napjainkig

1. A kezdetek

Szolnok város kedvező katonaföldrajzi adottságai (az ország centrumában), nem utolsó sorban katonai, sőt katonai repülési hagyományai indokolhatták a repülőkiképző bázis Szolnokra telepítését. (1939-ben indult, de csak 1944 közepén fejeződtek be a szolnoki katonai repülőtérrel kapcsolatos építkezések.)

Az első növendék csoport elméleti képzése 1949 januárjában indult be kb. 170 növendékkel, majd februárban már a gyakorló repülő kiképzés is megkezdődhetett. 1949. március 6-án (az 1849-es szolnoki csata centenáriumi ünnepségeinek keretében) Szolnok városa csapatzászlót adott az 1. Honvéd repülő kiképző osztálynak. Miután ez az egység képezte a későbbi hajózó tiszti iskola magvát, e zászló vált az iskola első csapatzászlajává. Ugyanekkor Budaörsön megkezdődött egy repülő tiszthelyettes utánképző tanfolyam, a muszaki utánpótlás biztosítására. Ha figyelembe vesszük, hogy 1948. december 1-én HM közvetlenként már megalakult a repülő Szemlélőség is, melynek parancsnoka (Zalka András mérnök ezredes) a Honvéd Vezérkar főnök útján a légierő parancsnoka funkcióját látta el, kijelenthetjük, hogy lényegében ismét megalakult a Honvédség légiereje.

Hazánkban a második világháborút követően a repülő szakember képzés megoldásához két alternatíva kínálkozott: hajózó és muszaki kiképző bázist létreehozni itthon, illetve igénybe venni a Szovjetunió segítségét - rátermett fiatalokat küldeni a szovjet hadsereg repülőkiképző iskoláira. Az ország vezetése mindkét lehetőséggel élt. A leendő hajózó állomány egy részét 1949 nyarán a szovjet hadsereg különböző repülő fegyvernemi tiszti iskoláira irányították, hogy ott vadász-, csata-, illetve bombázó elméleti és gyakorlati szakkiképzést nyerjenek. Ugyanakkor beindult a Szovjetunióban a repülőmérnöki és technikusi képzés is. A kiküldött tisztjelöltek 1953-tól folyamatosan tértek vissza, mint korszeruen kiképzett repülőgép-vezetők, megfigyelők, mérnökök, technikusok. A képzés további állomása az 5. Honvéd repülő kiképző Osztály, majd az 1949 őszén megalakított Kilián György Repülő Hajózó Tiszti és a Vasvári Pál Repülő Szakkiképző Iskola voltak. Ezek már a későbbi szolnoki főiskola tényleges jogelődjeinek tekinthetők.

Tovább>> 2. A negyvenes évek vége