Szerzőink figyelmébe

A Repüléstudományi Közlemények online folyóiratba, a regisztrációt a Szerzőknek menüpont alatt található Regisztráció menüpontban található adatok megküldése után a Szerkesztőség végzi. Publikációk beküldése a Szerzőknek menü alatt található Belépés menü segítségével történik, ami átnavigál az Egyetemi folyóiratkezelő Rendszerbe, ahol a szerzők beküldhetik a publikációt és nyomon követhetik annak megjelenési folyamatát. A feltöltéshez szükség van az elkészített, formai követelmények szerint megszerkesztett, *.docx formátumú publikációra.

PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

A RTK online folyóirat lehetőséget biztosít magyar, angol és orosz nyelven max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben, (ami a formai követelmények szerint 10 - 15 oldalnak felel meg) tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A cikkeknek tartalmaznia kell:

  • egy 6-10 soros -- 600-1000 karateres -- rezümét (abstract) a cikk nyelvén, magyar és angol nyelven is;
  • a cím angol és magyar (idegen nyelvű cikk esetében) nyelvű fordítását.

Magyar vagy angol nyelvű publikációk esetében a cikk eléjén található a cikk nyelvének megfelelő rezümé, a végén pedig az angol vagy a magyar. Orosz nyelven megírt publikációk esetében a cikk elején taláható az orosz-, a végén pedig a magyar- és angolnyelvű cím, a rezümé és a kulcsszavak. A publikáció beküldése elektronikus formában a regisztrációs űrlapon, MS Word 2016 formátumban (*.docx) lehetséges.

Amely cikk a fenti feltételeknek nem felel meg, nem kerül megjelentetésre!

A cikkek leadási határideje: folyamatos. Megjelenés háromszor egy évben: kb. február, április (konferencia), október)

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza és nem őrzi meg.

Az idegen nyelvű cikkek esetében két egymástól független személy végzi el a lektorálást. Mindkettőjük véleménye szükséges a publikáció megjelenéséhez.

A megjelent publikációk "html" és/vagy "pdf" formátumban folyamatosan elérhetők online formában. Az online archívumban továbbra is megtalálhatók az addig megjelent cikkek dátum, szerző, cím szerinti rendszerezésben. Az online folyóirat archiválása az OSzK Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) is megtörténik.