Szerzőink figyelmébe

A Repüléstudományi Közlemények on-line folyóratba, illetve a minden évben megrendezésre kerülő Repüléstudományi Konferencára a regisztrációt a Szerzőknek menüpont alatt található Regisztráció segítségével lehet megtenni. A regisztrációhoz szükség van az elkészített, formai követelmények szerint megszerkesztett, *.docx formátumú publikációra. Kérjük, hogy az űrlapot pontosan töltse ki!
Az űrlap végén található az "Adatok rögzítése és továbblépés a nyomtatási nézetre" gomb segítségével lehet a regisztrációt véglegesíteni és az űrlapot aláírható, végleges formában kinyomtatni. A gomb megnyomásával egyidőben a kitöltött űrlap elküldésre kerül mellékletként az ön (a szerző) és a szerkesztőség e-mail címére. Ennek köszönhetően később is lehetősége van kinyomtatni azt, illetve a szerksztőség értesítést kap, hogy regisztrálásra került egy új publikáció.

PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

A RTK on-line folyóirat lehetőséget biztosít magyar, angol és orosz nyelven max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben, (ami a formai követelmények szerint 10 - 15 oldalnak felel meg) tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A cikkeknek tartalmaznia kell:

  • egy 6-10 soros -- 600-1000 karateres -- rezümét (abstract) a cikk nyelvén, magyar és angol nyelven is;
  • a cím angol és magyar (idegen nyelvű cikk esetében) nyelvű fordítását.

Magyar vagy angol nyelvű publikációk esetében a cikk eléjén található a cikk nyelvének megfelelő rezümé, a végén pedig az angol vagy a magyar. Orosz nyelven megírt publikációk esetében a cikk elején taláható az orosz-, a végén pedig a magyar- és angolnyelvű cím, a rezümé és a kulcsszavak. A publikáció beküldése elektronikus formában a regisztrációs űrlapon, MS Word 2016 formátumban (*.docx) lehetséges.

Amely cikk a fenti feltételeknek nem felel meg, nem kerül megjelentetésre!

A cikkek leadási határideje: folyamatos. Megjelenés háromszor egy évben: kb. február, április (konferencia), október)

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza és nem őrzi meg.

Az idegen nyelvű cikkek esetében két egymástól független személy végzi el a lektorálást. Mindkettőjük véleménye szükséges a publikáció megjelenéséhez.

A megjelent publikációk "html" és/vagy "pdf" formátumban folyamatosan elérhetők on-line formában. Az on-line archívumban továbbra is megtalálhatók az addig megjelent cikkek dátum, szerző, cím szerinti rendszerezésben. Az on-line folyóirat archiválása az OSzK Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) is megtörténik.

SZERZŐI ÉS LEKTORI DÍJAK

A Repüléstudományi Közlemények on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a kiadó gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői lemondanak a szerző díjakról, és hozzájárulnak a cikkeik archívumban való megőrzéséhez. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek lemondanak a lektori díjról, számukra anyagi ellenszolgáltatás nem jár.