ALAPÍTÓ OKIRAT

 1. a Repüléstudományi Közlemények alapítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet (NKE KRI), illetve jogelődjei;
 2. a Repüléstudományi Közlemények időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja a "Repüléstudományi Közlemények" (ISSN 1417-0604) jogutódjaként lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik rövid időn belüli közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken;
 3. a Repüléstudományi Közlemények tudományos, időszaki on-line kiadvány, amely legalább évi három alkalommal jelenik meg;
 4. a Repüléstudományi Közlemények független, a hadtudománnyal és a katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos tudományos közéleti irányvonalú lap;
 5. a Repüléstudományi Közlemények on-line folyóirat vezető testülete a Szerkesztőbizottság;
 6. a Repüléstudományi Közlemények on-line folyóirat működési feltételeiről a Szerkesztőbizottság gondoskodik;
 7. a Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra;
 8. a Repüléstudományi Közlemények megjelentetése on-line formában csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően rugalmasan alakítható;
 9. a Repüléstudományi Közlemények c. on-line folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a NKE KRI gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek részére a lektori díj nem jár. A szerkesztőbizottság, a szerkesztőség tagjai és a webmester anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket;
 10. a Repüléstudományi Közlemények on-line folyóirat részére az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ biztosít tárhelyet;
 11. a Repüléstudományi Közlemények on-line folyóirat 3 évente CD-ROM-on kerül archiválásra. Az archivált CD-ROM-ok nyilvántartását és tárolását az NKE HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény könyvtára végzi. Az on-line folyóirat archiválása az OSzK Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) is megtörténik.