filler image

2018.11.12. Formai követelmény változás.

**************************************************************************

Tisztelt Kollégák!

Ebben az évben is szeretnék megjelentetni az ISBN azonosítóval ellátott Repüléstudományi szemelvények kiadványunkat, melybe 25 - 40 oldalas, a repüléstudományhoz kapcsolódó, máshol még meg nem jelent tanulmánnyal lehet pályázni.

A könyvfejezetek regisztrációját a Repüléstudományi közlemények regisztrációs felületén keresztül lehet megtenni, ami elérhető a Szerzőknek menüpont alatt.

A tanulmányok regisztrálása folyamatos, de kérem, hogy 2018. július 31-ig tegyék azt meg. A kiadvány várható megjelenése 2018 szeptember-október.

A tanulmányokra vonatkozó formai követelmények megegyeznek a Repüléstudományi Közleményekben alkalmazottal.

filler image

Konferencia információ

 

 

 

 

filler image

Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet
Kiadásért felelős: dr. Palik Mátyás intézetigazgató
Szerkesztőbizottsági elnöke: prof. dr. Óvári Gyula
Főszerkesztő: dr. Békési Bertold
Szerkesztő és webszerkesztő: dr. Szilvássy László
Szerkesztőség címe: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Levelezési cím: 5008 Szolnok, Pf.: 1.
e-mail: RepTudKozl@uni-nke.hu; a szerkesztőség telefonszáma: +36-56-512-535
HU ISSN 1789-770X

Szerzőink figyelmébe

 

responsive screensA publikációk megjelenése a szerkesztőség jelenlegi elfoglaltsága és leterheltsége okán esetenként elérheti a 60 napot. Kérem ezt figyelembe venni a publikáció tervezetek regisztrációja során!

Kérjük a szerzőket a formai követelmények maradéktalan betartására! Ennek hiányában a publikáció elutasításra kerülhet.

Szerzői ORCID nélkül nem áll módunkban megjelentetni a publikációt, sőt még a lektorálási folyamata sem kezdhető meg.