online tudományos folyóirat

ALAPÍTÓ OKIRAT

  1. a Repüléstudományi Közlemények alapítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve jogelődjei;
  2. a Repüléstudományi Közlemények időszakos, lektorált online folyóirat kiadási célja a nyomtatott "Repüléstudományi Közlemények" (ISSN 1417-0604) jogutódjaként lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik rövid időn belüli közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken;
  3. a Repüléstudományi Közlemények tudományos, időszaki online kiadvány, amely legalább évi három alkalommal jelenik meg;
  4. a Repüléstudományi Közlemények független, a hadtudománnyal és a katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos tudományos közéleti irányvonalú lap;
  5. a Repüléstudományi Közlemények online folyóirat vezető testülete a Szerkesztőbizottság;
  6. a Repüléstudományi Közlemények online folyóirat működési feltételeiről a Szerkesztőbizottság gondoskodik;
  7. a Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra;
  8. a Repüléstudományi Közlemények megjelentetése online formában csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően rugalmasan alakítható;
  9. a Repüléstudományi Közlemények c. online folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a NKE gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A szerkesztőbizottság által - a megjelentetésre szánt írásművek lektorálására - felkért személyek részére a lektori díj nem jár;
  10. a Repüléstudományi Közlemények online folyóirat részére az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ biztosít tárhelyet.

Elérhetőség

Cím: 5008 Szolnok Kilián út. 1.
Levélcím: 5008 Szolnok Pf.: 1.
Telefon: +36 56 512 530
Fax: +36 56 512 549
Email: RepTudKozl@uni-nke.hu
Website: www.repulestudomany.hu