online tudományos folyóirat

IMPRESSZUM

Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó – Ludovika Press
Kiadásért felelős: Koltányi Gergely ügyvezető
Kiadó címe: 1089 Budapest, Orczy út 1.
Kiadó email: kiado@uni-nke.hu
Szerkesztőbizottsági elnöke: Prof. Dr. Óvári Gyula
Főszerkesztő: Dr. Békési Bertold
Szerkesztő és webszerkesztő: Dr. Szilvássy László
Szerkesztőségi titkár: Törőcsik Tímea
Szerkesztőség címe: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Levelezési cím: 5008 Szolnok, Pf.: 1.
Szerkesztőség email: RepTudKozl@uni-nke.hu
ISSN 1789-770X (Online)
ISSN 1417-0604 (Nyomtatott)


A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK című online folyóirat a NEMZETI KÖZSZOLGáLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI REPÜLŐ INTÉZET, illetve jogelődjei által alapított ugyanilyen című (ISSN 1417-0604) nyomtatásban megjelent folyóiratának jogutódja, a repüléstudományi tematikus online kiadványa.

Az elektronikus folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik rövid időn belüli közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.

MEGJELENÉS
A lap évente három alkalommal jelenik meg. A Repüléstudományi Konferencia előadásainak írásos, lektorált anyagát (a korábbi évek gyakorlatától eltérően) 2015-től kezdődően az első két számban találja meg.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI

LEKTORAINK (A nevekre kattintva a doktori.hu oldalon található adatlapra navigál)

ELÉRHETŐSÉG
5008 Szolnok, Kilián út 1.
Telefon: +36-56-510-535

POSTACÍM
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Repüléstudományi Közlemények
5008 Szolnok, Pf.: 1.

Elérhetőség

Cím: 5008 Szolnok Kilián út. 1.
Levélcím: 5008 Szolnok Pf.: 1.
Telefon: +36 56 512 530
Fax: +36 56 512 549
Email: RepTudKozl@uni-nke.hu
Website: www.repulestudomany.hu